Solid og sterkt fellesskap

Herde Industrier består av Rekord System, Reime, Globus og Underhaug.

I over 50 år har vi med stolthet produsert og levert unike produkter til norsk landbruk, fiske og industri. Vi har gjennom årene satt, produsert og levert mange Rekorder.
Reime besitter topp moderne verktøy og kompetanse for konstruksjon, modellering, applikasjon og dokumentasjon. Vi vet at godt fornøyde kunder kommer igjen og har høyest fokus hos oss.
Historien om Globus starter på Gjøvik 1896 der den 25 år gamle Nils Arntsen Amblie etablerer Treforedlingen Globus.
Underhaug er et selskap som driver med produksjon av egne produkter for landbruket. Vi har også en del underleveranser til industrien og andre firma.
Herde Industrier AS