Solid og sterkt fellesskap

Herde Industrier har urokkelig tro på norsk landbruk, og tror at produksjon av mindre serier og lettere redskaper blir viktigere enn noen gang i fremtiden. Samlokaliseringen og etableringen av Herde Industrier skal sørge for en bedre produksjonsoptimalisering og vi skal utvikle selskapet til å bli større og bedre rustet for salg i både i inn- og utland.

Underhaug er et selskap som driver med produksjon av egne produkter for landbruket. Vi har også en del underleveranser til industrien og andre firma.
I over 50 år har vi med stolthet produsert og levert unike produkter til norsk landbruk, fiske og industri. Vi har gjennom årene satt, produsert og levert mange Rekorder.
Reime besitter topp moderne verktøy og kompetanse for konstruksjon, modellering, applikasjon og dokumentasjon. Vi vet at godt fornøyde kunder kommer igjen og har høyest fokus hos oss.
Historien om Globus starter på Gjøvik 1896 der den 25 år gamle Nils Arntsen Amblie etablerer Treforedlingen Globus.
Herde Industrier AS