Direkte såmaskin 3,0 m, 6 cm radavstand

En rimelig såmaskin med 6 cm radavstand til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding.

Såmaskinen egner seg utmerket til reparasjon og fornying av vanlig eng som er i dårlig forfatning. Det samme gjelder når større flekker av enga er ødelagt av isbrann eller flom.

Spesifikasjoner

Arbeidsbredde 3,0 m
Utmating 0-25 kg/ha
Såkasse 320 l
Radavstand 6 cm
Antall rader 50
Antall såski 25
Trykkinnstilling pr. såski 10-100 kg
Maskinvekt 400 – 800 kg

Praktisk bruk i jordbruket

På overflatedyrket beite er det vanskelig å bruke noen form for jordarbeiding. Her er det ideelt å bruke en direkte såmaskin. Omdet finnes jordfast stein like under grastorva, spiller dette ingen rolle. De fjørbelastede såskiene pendler fritt og ”rir” lett over slike hindringer. Såmaskinen egner seg også godt for å så inn spesielle frøsorter i eksisterende kulturer, for eksempel kløver i kløverfattig eng. Passer godt for såing av urter og annen grøntproduksjon (økologisk jordbruk).

En såmaskin med et spesielt sålabbsystem

Det spesielle med denne direkte såmaskinen er at den har sålabber som er utformet som en kort stålski med innstillbart marktrykk. En rimelig såmaskin med 12 cm radavstand til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding Hydraulisk justering på dybdehjul. Enkel justering/bytte av kniver. Presset mot bakken justeres fra 10 kg og oppover pr. sålabb ved hjelp av en trykkfjør på hver opphengsarm og hydrauliske dybdehjul som er standard utstyr på alle maskiner. I hver ski er det skåret ut to langsgående spor. En herdet stålkniv sitter i forkant av hvert spor og kan stilles opp eller ned for å kunne skjære såspor for den ønskede sådybde. Frønedløpet sitter i bakkant av sporene i skien, og frøet slippes rett ned i sporene som knivene skjærer. Dette sålabbsystemet har vist seg å være bedre enn både vanlige sålabber og roterende rulleskjær. En stålski med to skråttstilte kniver under, som glir på bakken under press, vil skjære to rene spor uten å kaste opp jord og grasrester. Maskinen leveres i 2 arbeidsbredder, 2,5 m og 3,0 m. UM7921 har 11 såski med i alt 21 kniver som gir 21 rader med 12 cm avstand. Denne maskinen har 2,5 m arbeidsbredde. UM7925 har 13 såski med 25 kniver som gir 25 rader på 3,0 m arbeidsbredde. Ellers er de 2 maskinene helt like.

Såenhet

Maskinen er utstyrt med en såkasse med valseutmating, og har henholdsvis 21 eller 25 utløp( 2,5 eller 3 meter maskin). Såmengden innstilles sentralt trinnløst fra 0 og opp til vel 25 kg/ha (2,5 kg/da). Da egenvekta av frø varierer ganske mye, så anbefales en sveiveprøve for å kalibrere såmengdeinnstillingen før såing starter.

Såhastighet – kapasitet

For såhus med en forskyvbar rillevalse er utmatet frømengde avhengig av både hvor stor del av rillevalsen som er skjøvet inn i såhuset og av hvor hurtig valsen roterer. Men roterer valsen for hurtig, begynner valsen å ”fuske” fordi den da roterer så hurtig at frøet ikke fyller utmaterrillene i valsene fullt ut. Såvalsene drives via kjede av et landhjul og det anbefales ikke å så med høyere hastighet enn 6-7 km/t, noe som tilsvarer 15-17,5 da/t for 2,5 m maskin og 18-21 da/t for 3,0 m maskin.

Hvilke frøslag kan såes?

Maskinen kan så alle slag grasfrø og de fleste urtefrø. Det er frøstørrelsen som begrenser bruken. Vanlig kornfrø er for stort for såvalsene i maskinen.

Produktkatalog

Her har du vår nye flotte katalog med alle våre solide og bærekraftige produkter. Her kan du velge og vrake i de produktene du har behov for, eller de merkene du sverger til. Nå har vi samlet alt i en katalog, bare for deg.

Herde Industrier AS