Steinplukker

GlobusSteinplukker
Steinplukker Globus S er perfekt til plukking av stein på nydyrket areal. Steinplukkern er konstruert for å ta hånd om grov stein.
GlobusSteinplukker
Steinplukker som gjennomarbeider jorden ned til 20 cm
GlobusSteinplukker
Globus Tempi er en kompakt og lettbetjent steinplukker for mindre stein og vedlikeholdsplukking.
Herde Industrier AS