Gjødselpumpe

Gjødselpumpe
Gjødselpumpe
Stasjonær pumpe for montering i kum eller kjeller. For traktordrift og elektrisk drift. Kan også leveres med fjernbetjening av opp og ned på lasterør og røring/ pumping.
Gjødselpumpe
Robust selvsugende pumpe. Kan tillpasses til mange pumpeformål.
Herde Industrier AS