Mixere

Mixere
Mixere
El. Motor er flenset på mikse-røret (ø. 70 mm). Bryterboksen inneholder vendbar stjernetrekant bryter med innebygd justerbart motorvern og ca. 0,7 m kabel. Lagerhus kan enkelt tas ut for service. Alt i galvanisert utførelse.
Mixere
For veggmontering. Festes i kjerneborret hull ø. 200mm med pressplater. Støttefot monteres nær propell i gjødsellageret eller på utsiden.
Mixere
Nedsenket mikser, enkelt vedlikehold, kan heves og senkes fra utsiden av kummen. Kan leveres med rustfri propell. Startskap med timer.
Mixere
For røring I åpne eller lukket gjødsellager. Med en høgmixer fra Rekord kommer du over en kant på opptil 2 meter for enkel omrøring i utekummer eller ved gjødselport.
Mixere
For røring I åpne eller lukket gjødsellager. Med en høgmixer fra Rekord kommer du over en kant på opptil 2 meter for enkel omrøring i utekummer eller ved gjødselport.
Mixere
For røring I åpne eller lukket gjødsellager. Med en høgmixer fra Rekord kommer du over en kant på opptil 2 meter for enkel omrøring i utekummer eller ved gjødselport.
Mixere
Lufting med lav hastighet gjør at nitrogen kan beholdes i løselig form i gjødselen, og reduserer dermed tap av nitrogen som ammoniakkutslipp. Det er rapportert om raskere vekst av gress og økt smak etter spredning med luftet gjødsel. Det er også snillere med livet i jorda som f.eks. meitemark.
Herde Industrier AS